Ramp och el

Ramp för sjösättning och upptagning av båtar

Nyckeln till rampen finns att hämta i affären i Brokind (Nära Dig). Se kartan. Avstånd ca 700 meter.

Öppet alla dagar 9:00 – 19:00. Telefonnummer 013-411 90.

Kostnad för icke medlemmar i Brokinds Båtsällskap är 50,- SEK per tillfälle man utnyttjar den.

El

I samband med att BBS drog fram elektricitet för att förbättra belysningen av båtarna nattetid medgavs även möjligheten till att utnyttja el för underhåll av båtarna.

Vid årsmötet 2005 beslutades att frekventa användare av el ska betala en årlig kostnad på 100,- för detta. Pengarna sätts in på BBS bankgiro 5220-2587. Det är användarens samvete som avgör om man ska betala eller inte. Det kommer ingen separat avi från kassören